Політика щодо обробки персональних даних

 

 1. Загальні положення

Справжня Політика конфіденційності, далі - Політика, діє відносно обробки персональних даних які може отримати Оператор від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 г.№2297-VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі "GDPR") і іншого Європейського законодавства про захист даних, загалом іменоване далі - Законодавство.

Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://homfi.net/ .

 

 1. Основні поняття, що використовуються в Політиці

Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://homfi.net/ ;

Інформаційна система персональних даних - сукупність даних, що містяться в базах персональних даних, і забезпечують їх обробку за допомогою інформаційних технологій і технічних засобів;

Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних без використання додаткової інформації;

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) з персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, їх склад та дії (операції), що здійснюються над ними;

Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача веб-сайту https://homfi.net/;

Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://homfi.net/;

Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

 1. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача:
 • Прізвище, ім'я, по батькові;
 • Електронна адреса;
 • Номери телефонів;
 • Посилання на соцмережі та інші інформаційні ресурси;
 • Фотографії;
 • IP-адресу, та інші данні, які надає користувач на сайті homfi.net

 

Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен уважно розглянути всі ризики, пов'язані з тим, що він робить певну інформацію загальнодоступною.

Оператор може  додати інформацію про своїх користувачів, законно отриману від ділових партнерів або третіх сторін, до існуючих даних Компанії.

Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики ( «Яндекс.Метрика» , «Google Analytics» та інших).

Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

Реєструючись на Сайті, або здійснюючи вхід на сайт за допомогою служб аутентифікації соціальних мереж, Користувач надає Оператору згоду на збір і обробку інформації, що розміщена у відповідних профайлах в соціальних мережах, а також на публікацію у відповідних соціальних мережах відомостей про дії Користувача на Сайті.

 

 1. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

 

 1. Правові підстави обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://homfi.net/ . Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 

 1. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення Оператору на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою «Актуалізація персональних даних».

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення на електронну адресу [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

 

  

 1. Прикінцеві положення

Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти of[email protected]

В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://homfi.net/policy.

У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Політику конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики конфіденційності.